Klimatet är viktigt för oss.

Vi brinner för hållbara möten! Bland annat genom vårt engagemang i Greentopia, integrerar vi vår passion för exceptionella event med ett djupt åtagande att bidra positivt till klimatet.

Transporter

Transport är kritiskt för evenemang men orsakar miljöproblem som koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Vi arbetar aktivt med att hjälpa kunden att resa hållbart till våra evenemang.

Mat & dryck

Mat och dryck bidrar till miljöskador och utsläpp. Vid våra evenemang erbjuder vi växtbaserat, närproducerade alternativ och att aktivt minska matsvinn genom vårt egenproducerade verktyg Eatsy.

Textil

Textilproduktion medför betydande miljöutmaningar, inklusive omfattande användning av vatten, energi och kemikalier. För att effektivt minska denna påverkan inom evenemangsbranschen, jobbar vi aktivt för att förlänga livslängden för dessa typer av produkter, och rekommenderar oftast mer hållbara alternativ till plast och tyg.

#Vem håller i micken

På Götman tror vi på kraften av social hållbarhet för att skapa evenemang som välkomnar alla. Vi engagerar oss för mångfald, inkludering och tillgänglighet, och stärker samtidigt vårt lokalsamhälle genom att välja lokala leverantörer. Vi tycker att det är viktigt vid evenemang att aktivt ifrågasätta vem som får chansen att tala och att man ska kunna göra sin röst hörd oavsett kön, etnicitet eller läggning.